MED.hjelper – viser vei til utprøvende behandling

MED.hjelper ønsker å være en støttespiller og brobygger som informerer om kliniske studier og mulighetene for å delta i utprøvende behandling. Vårt mål er å gi håp til enkeltmennesker, og bidra til at vi finner stadig bedre måter å behandle sykdom på.

MED.hjelper er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier.

Bilde av Lene Markus
Lene Markus MS-pasient
"Jeg følte jeg hadde vunnet i lotto. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få tilbud om en sånn behandling her i Norge. "
Kari Anne Fevang Kreftpasient
"Det er urettferdig og tilfeldig hvem som får tilbud om å delta i et studie. Kunnskap har gitt meg makt. Jeg byttet sykehus og kom inn i et studie."
Bilde av Kari Anne Fevang

Tett samarbeid med ulike aktører

MED.hjelper er i tett dialog med Brukerrådet i Neuro-SysMed og de fem pasientorganisasjonene som er representert der; ALS Alltid Litt Sterkere, ALS Norge, MS-forbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Parkinsonforbundet.

MED.hjelper er opptatt av brukermedvirkning i forskning, og er interessert i å utforske samarbeidsformer og partnerskap i helsenæringen i spennet fra legemiddelindustri, medisinsk teknisk industri til leverandører av velferdsteknologi og helseapper.

EUPATI er også en viktig samarbeidspartner, de jobber for å synliggjøre pasientens stemme inn i forskningen, og legge til rette for god brukermedvirkning.

Det er mange som jobber for at flere pasienter skal få delta i kliniske studier. Under her finner du lenker til både samarbeidspartnere og relevante virksomheter som ønsker å bringe forskning fremover, til nytte for pasienter, pårørende og samfunnet vårt.

Kontaktpersoner

Tone Skår, prosjektleder
tsk@visinnovasjon.no

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Neuro-SysMed

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Gamle Hovedbygg
Jonas Lies vei 71
5053 Bergen

Neuro-SysMed

Følg oss

Dette nettstedet bruker cookies for å samle inn anonymisert brukerstatistikk slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen og relevant innhold. Les mer