Hvordan kan man bli med på å teste ut ny behandling?

Alle nye behandlinger i helsevesenet blir prøvd ut på frivillige mennesker gjennom kliniske studier. Hvert kliniske studie har et nøyaktig oppsett for hvordan studien skal utføres. Det er ulike kriterier pasienten må oppfylle for å kunne være en studiedeltaker.

Kliniske studier foregår under kontrollerte forhold i regi av sykehusene, eller noen ganger hos fastlegen.

Kliniske studier gjennomføres for å få svar på spørsmål som:

 • Virker behandlingen?
 • Virker den bedre enn andre behandlinger?
 • Har behandlingen bivirkninger?
 • Hvordan påvirkes livskvaliteten?

Slik kommer du i gang

 1. 01

  Finn kliniske studier

  Det finnes søkebaser med oversikt over kliniske studier, der du selv kan søke. I disse søkebasene finner du informasjon om hvilke studier som finnes i Norge og resten av verden. 

 2. 02

  Vurder søkeresultat

  Etter å ha søkt på en diagnose, får du en oversikt over hvilke studier som finnes og hvor de foregår, slik at du kan vurdere om det kan være noe for deg.

 3. 03

  Kontakt lege

  Finner du en studie som du tror kan passe for deg, er neste steg å ta kontakt med fastlegen din eller en spesialist. Legen er pliktig til å undersøke om du er kvalifisert til å delta og henviser deg videre.

Hvordan få henvisning til å delta?

Hvis du ønsker å være med i en klinisk studie du har funnet, må legen din eller et sykehus sende en henvisning til den som er ansvarlig for studiet.

Om du blir vurdert til en passende kandidat for deltakelse i studiet, vil du bli innkalt til en samtale med studiepersonell. Under samtalen sjekker de om du oppfyller kriteriene for å delta, og du vil få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan det hele foregår.

Er du usikker på om legen din har "snudd hver stein" i jakten på muligheter for behandling, kan du kontakte Ekspertpanelet.

Amanda fikk en ny sjanse med hjelp fra Ekspertpanelet

Ekspertpanelet er en nasjonal ordning som gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering. Ofte vil dette gjelde pasienter med kreft. Ekspertpanelet vurderer sykdommen og behandlingen som er gitt. Panelet kan gi råd om ytterligere godkjent behandling, leter etter studier i Norge og utlandet og kan gi råd om behandling som ennå ikke er godkjent i Norge. I filmen møter du Amanda som fikk hjelp av Ekspertpanelet.

Kontaktpersoner

Tone Skår, prosjektleder
tsk@visinnovasjon.no

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Neuro-SysMed

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Gamle Hovedbygg
Jonas Lies vei 71
5053 Bergen

Neuro-SysMed

Følg oss

Dette nettstedet bruker cookies for å samle inn anonymisert brukerstatistikk slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen og relevant innhold. Les mer