Utprøvende behandling av nevrodegenerative sykdommer: Parkinson, Alzheimer og ALS

Til sammen rammer nevrodegenerative sykdommer som Parkinson, Alzheimer og ALS mer enn 100 000 mennesker i Norge og 100 millioner i verden. Det er forventet at antallet kommer til å dobles de neste tjue årene. Per i dag finnes det ingen behandling som kan bremse eller forebygge utviklingen av disse sykdommene. Forskningssenteret for klinisk behandling: Neuro-SysMed, har flere studier innenfor disse sykdommene hvor de fokuserer på å utvikle behandling som påvirker utviklingen av sykdommen.

NAD-PARK er fase en av en klinisk utprøvingsstudie innenfor Parkinson sykdom. Konklusjonen fra dette studien er at stoffet nikotinamid ribosid (NR) har god potensial som behandling mot Parkinson sykdom og bør testes i en større studie for å konkludere om den kan bremse sykdomsutviklingen ved Parkinson sykdom. Denne studien, NO-PARK, er påbegynt og er en fase 2 studie som skal undersøke om behandling med NR beskytter nervecellene og forsinker sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom. Om resultatene fra studien er positive, kan dette på sikt føre til en ny behandling som kan bremse Parkinsons sykdom. Du kan lese mer om studien HER.

STRAT-PARK er en oppfølgingsstudie som har som mål å forstå årsakene til Parkinson sykdom, og å finne ut om pasienter kan deles inn i undergrupper etter ulikheter i årsaksforhold, slik at skreddersydd behandling kan utvikles og testes. Det skal rekrutteres 1500 mennesker med Parkinson sykdom og 500 friske mennesker. Studien er avhengig av friske deltagere for å kunne sammenligne mot pasientene.

NO-ALS er en fase 2 studie, som har som formål å undersøke om behandling med nikotinamid ribosid (NR) og pterostilben (Pt) beskytter nervecellene og forsinker sykdomsutviklingen ved ALS. Hvis resultatene fra studien er positive, vil dette kunne føre til utvikling av en ny behandling for ALS, som kan bremse sykdomsutviklingen. Du kan lese mer om studien HER.

NO-ALS forlengelsesstudie er en oppfølgingsstudie for pasienter som fullfører NO-ALS studien. Hovedhensikten med studien er å kontrollere at pasienter tåler behandlingen over tid, i tillegg til fortsatt å måle videre effekt av NR og Pt.

STRAT-ALS er en oppfølgingsstudie som i likhet med STRAT-PARK, har som mål å dele inn ALS pasienter i undergrupper etter mulige forskjeller i årsaksforhold, slik at skreddersydd behandling kan utvikles og testes. Studien er planlagt til å begynne i 2022 og skal totalt rekruttere 50 ALS pasienter og 20 kontroller.

STRAT-COG er en oppfølgingsstudie på linje med STRAT-PARK og STRAT-ALS. Ulike demenstilstander blir gruppert basert på kliniske symptom. Dagens inndeling av demenstyper er upresis og tar ikke hensyn til at man ser stor overlapp i symptomer og forandringer i hjernen ved ulike demenstyper. Målet ved studien er å kunne stille diagnose tidligere, og å gruppere pasienter etter kriteria som bedre gjenspeiler de endringer som skjer i hjernen ved demenssykdommer. Dette vil muliggjøre utvikling og testing av skreddersydde behandlinger.

Av Eirin Skoglie AaremPublisert 20.10.2021

Kontaktpersoner

Tone Skår, prosjektleder
tsk@visinnovasjon.no

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Neuro-SysMed

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Gamle Hovedbygg
Jonas Lies vei 71
5053 Bergen

Neuro-SysMed

Følg oss

Dette nettstedet bruker cookies for å samle inn anonymisert brukerstatistikk slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen og relevant innhold. Les mer