Styrker pasienter og pårørende sin kunnskap på flere fronter

En av MED.hjelper sine ønsker er at alle pasienter skal få lik muligheter til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. For å nå dette ønsket er det flere tiltak iverksatt for å spre kunnskap, gi håp og informere om muligheter rundt deltagelse til både pasienter og pårørende.

Mot slutten av 2021 fokuserte menneskene i MED.hjelper på disse tiltakene med et mål om å styrke både pasienter og pårørende sin kunnskap om utprøvende behandling. For å styrke deres kunnskap deltok MED.hjelper flere arrangementer.

Den 3. november 21 ble MED.hjelper presentert som en av innleggene på et kurs for brukermedvirkning. På dette kurset ble viktige bidrag fra pasientens synsvinkel i forskningen presentert. Les mer her.

Livsviktig design ble arrangert den 26. november 21 og handlet om hvordan ved bruk av designdrevet innovasjon man kan oppnå et vellykket helsedesign. Under dette arrangementet ble MED.hjelper presentert av Bouvet ved Eirill.

Tone Skår har deltatt på to forskjellige podkaster for å snakke om MED.hjelper og vise vei til kliniske studier. Den november 21 var hun gjest på podkast med Pfizer, og den 15. desember 21 deltok tok på podkast med Roche.

Den 2. desember 21 ble MED.hjelper prosjektet presentert på ROAS sitt årsmøte. ROAS er en del av Helse Bergen, og er et pasientregister med biobank. Dette registeret brukes som et redskap for forskning, samt øke kunnskap om autoimmune sykdommer.

Vi i MED.hjelper prosjektet er stolte av å kunne være en del av løsningen, og forhåpentligvis vil alle pasienter på sikt få samme tilbud om å bli vurdert for deltagelse i utprøvende behandling!

Av Eirin Skoglie AaremPublisert 06.01.2022

Kontaktpersoner

Tone Skår, prosjektleder
tsk@visinnovasjon.no

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Neuro-SysMed

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Gamle Hovedbygg
Jonas Lies vei 71
5053 Bergen

Neuro-SysMed

Følg oss

Dette nettstedet bruker cookies for å samle inn anonymisert brukerstatistikk slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen og relevant innhold. Les mer