Pågående studier innen MS

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandling og fokuserer på alvorlige sykdommer i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen). En av senterets oppdrag er å gjennomføre kliniske behandlingsstudier innenfor den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS). Sykdommen rammer sentralnervesystemet og har stor påvirkning på pasientens funksjon og livskvalitet. Neuro-SysMed ønsker med sine studier å utvikle ny, eller forbedre behandlingsmulighetene på best mulig måte, samtidig som de fokuserer på progressiv MS og symptomlindring. For å nå disse målene har de blant annet følgende pågående studier.

RAM-MS er en utprøvende behandling som har som målsetning å studere effekten av stamcellebehandling hos personer med MS som opplever nye sykdomsattakker til tross for oppstartet MS-immunterapi. Om studien resultater i å vise favør til benmargstransplantasjon vil dette kunne bli en del av standardbehandlingen ved sykdommen.

OVERLORD- MS er en studie som har som mål å studere effekten av høy-effektiv behandling allerede fra diagnosetidspunktet for MS, og om to ulike høy-effektive medisiner har likeverdig effekt. Alle pasienter som er ny-diagnostisert med MS kan være aktuelle kandidater for deltakelse. Om resultatene fra studien viser positiv effekt av tidlig høyeffektiv behandling vil dette bidra til standardisering av slik behandling hos alle som utvikler MS. Les mer om denne studien HER.

MS-vaksinestudien er en studie som har som målsetning å studere om MS-immunterapi påvirker effekten av vaksinasjon med covid-19-vaksinen. Foreløpige data kan tyde på at noen MS-medisiner kan gi redusert vaksinebeskyttelse ved covid-19-vaksinasjon, målt ved antistoffer rette mot covid-19. Det er uvisst om immuncelle-forsvaret kan kompensere for dette og gi normal/god vaksinebeskyttelse.

FlowOX-MS-Studien er en studie som har som målsetning å studere om behandling med pulset undertrykk i bena kan gi bedring av spastisitet (muskelstivhet). Studien er en åpen pilotstudie som inkluderer 10 pasienter som får aktiv behandling i 6 måneder. Studien er kommet i gang på bakgrunn av enkeltrapporter fra pasienter med MS som har rapportert tydelig effekt av behandlingen. Om pilotstudien viser positive resultater vil dette gi grunnlag for å starte en større studie. Du kan lese mer om denne studien HER.

Av Eirin Skoglie AaremPublisert 20.10.2021

Kontaktpersoner

Tone Skår, prosjektleder
tsk@visinnovasjon.no

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Neuro-SysMed

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Gamle Hovedbygg
Jonas Lies vei 71
5053 Bergen

Neuro-SysMed

Følg oss

Dette nettstedet bruker cookies for å samle inn anonymisert brukerstatistikk slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen og relevant innhold. Les mer