Antallet kliniske studier stiger kraftig til glede for norske pasienter.

Seks NorTrials-sentre for behandlingsforskning er etablert ved universitetssykehusene. Målet er å øke antallet kliniske studier og forbedre pasientbehandlingen.

NorTrials, et offentlig-privat samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og de som produserer legemidler og medisinsk utstyr, ble etablert i 2022 som ledd i satsingen på klinisk forskning. Regjeringen har gitt oppdraget til de regionale helseforetakene, og NorTrials er organisert gjennom et styre, en koordinerende enhet og seks NorTrials-sentre. Sentrene er lokalisert ved landets universitetssykehus og mottar årlige bidrag over statsbudsjettet til å bygge infrastruktur og nettverk innenfor sine fagområder. Alle sentrene vil ha fokus på å få flere kliniske studier til norske pasienter, både lokalt og nasjonalt, i samarbeid med industrien og pasientorganisasjoner.

Man vet at det går bedre med pasienter som behandles i fagmiljø der det pågår kliniske studier. Det skyldes blant annet at aktiviteten rundt klinisk forskning bedrer kvaliteten på pasientbehandlingen. Siden 2000 har antallet kliniske studier i Norge falt, og både pasienter, fagmiljøer og politisk ledelse ønsker å gjøre noe med dette. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier, som Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i 2021, har som mål at klinisk behandlingsforskning skal integreres i daglig sykehusdrift og pasientbehandling, og at antall studier skal dobles i perioden 2021 - 2025.

Økning i kliniske studier er viktig for norske pasienters behandling, og derfor anbefales pasienter å spørre sin behandler om muligheten for å vurderes til et klinisk studie.

Av Gaute NæspePublisert 31.01.2023

Kontaktpersoner

Tone Skår, prosjektleder
tsk@visinnovasjon.no

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Neuro-SysMed

Kjell-Morten Myhr, Senterleder Neuro-SysMed
kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Gamle Hovedbygg
Jonas Lies vei 71
5053 Bergen

Neuro-SysMed

Følg oss

Dette nettstedet bruker cookies for å samle inn anonymisert brukerstatistikk slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen og relevant innhold. Les mer